Po  13 rokoch (čiže od nášho vzniku) od nás v apríli tohto roku odišiel Matej Vaňo. Rozhodol sa nepokračovať s nami na našej hudobnej ceste, čo sme samozrejme akceptovali. Za tých 13 rokov toho u nás zanechal veľmi veľa. Jeho legendárne príbehy, songy a kamarátstva zostanú naveky. Ďakujeme ti Maťo a tešíme sa na tvojho nástupcu Viktora 🙂