Prvý album kapely Pell-Mell59

Povstanie
Napi sa zo mňa
Krvavé slzy
Svet v nádeji
Bulvár
Stodola
Nemôžem dýchať
V búrke slov
Posledná
Čo by som viac chcel
Vyhnaní z raja
Kripel

celkový čas: 42:56