Druhý album kapely Pell-Mell 59 spolu s EP Jesenné plody

Nedostupná
Poď von
Norika
Ja v tvojom veku
Realita
Dvaja
Zbohom
Červená modrá fialka
Kamoš môj
Chcem ťa hneď
Rita
Jesenné plody
Pri opici

celkový čas: 39:52