V poradí 4. oficiálny videoklip púšťame do sveta. Pieseň „Nedostupná“ z albumu „Poď von!“.

https://www.youtube.com/watch?v=QiKJButsTdE